Rekrutacja na jednolite studia magisterskie (kierunek lekarski)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

lekarski - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Szczegóły
Kod SM-LEK
Jednostka organizacyjna Wydział Medyczny
Kierunek studiów lekarski
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 6-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wm.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 12.07.2024 12:00)

Opis

Kierunek lekarski to specjalizowany program edukacyjny prowadzący do uzyskania wykształcenia medycznego i kwalifikacji niezbędnych do praktyki zawodowej jako lekarz. Studia na kierunku lekarskim obejmują szeroki zakres nauk biomedycznych, klinicznych i społecznych, przygotowując studentów do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom. Studia na kierunku lekarskim stanowią kompleksowe i interdyscyplinarne przygotowanie do zawodu lekarza. Nasz program kształcenia obejmuje zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w obszarze opieki zdrowotnej. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Limit przyjęć na stacjonarne jednolite studia magisterskie, na kierunek lekarski określi rozporządzenie wydane na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z biologii (B) na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do wyboru spośród: chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), obliczonej według następującego wzoru:

∑=B(pr)+[Ch(pr) albo M(pr) albo F(pr)]

do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, nie może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości wyniku minimum 30% z przedmiotu biologia i/lub co najmniej z jednego z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym nie może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

W przypadku osiągniecia takiej samej liczby punktów przez kandydatów, o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów z dwóch obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych/egzaminów dojrzałości na poziomie podstawowym: języka polskiego (JP) i języka obcego (JO).

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

  1. Biologiczna
  2. Chemiczna
  3. Matematyczna
  4. Fizyczna