Rekrutacja na Wydział

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Szczegóły
Kod SK_02
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez wyboru kierunku studiów.

 

Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów. Masz więc dodatkowy rok na podjęcie decyzji, na którym kierunku na Wydziale chcesz kontynuować naukę. Na pierwszym roku wszyscy studiujecie te same przedmioty aby nabyć podstawową wiedzę istotną dla przyszłego technologa, analityka i inżyniera. Te podstawy są niezbędne, bo przygotują Was do studiowania przedmiotów kierunkowych, praktyk a także przyszłej pracy.


Kierunki do wyboru to:
analityka chemiczna i spożywcza (profil ogólnoakademicki) (zobacz więcej),
inżynieria farmaceutyczna (profil ogólnoakademicki) (zobacz więcej),
technologia chemiczna (profil ogólnoakademicki) (zobacz więcej),
technologia żywności i żywienie człowieka (profil praktyczny) (zobacz więcej).

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl

 


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

     a.    Biologiczna
     b.    Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku:
           •    Technologia żywności
           •    Ochrona i inżynieria środowiska
     c.    Chemiczna
     d.    Wiedzy Technicznej
     e.    Fizyczna
     f.    Wiedzy o Żywieniu i Żywności
     g.    Wiedzy o Żywności
     h.    Ochrony Środowiska
     i.    Statystyczna


2. Laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wskazanych poniżej przyznaje się dodatkowo 200 punktów i dolicza do sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym:
a.     Polska Edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest Young Scientists)