Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zielarstwo i fitoterapia - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-ZIF
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Kierunek studiów zielarstwo i fitoterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wrib.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Pierwsze cztery semestry to głównie przedmioty związane z chemią i biochemią oraz nauką o morfologii, anatomii i systematyce roślin, podstawy uprawy roli i roślin zielarskich, anatomia i fizjologia człowieka oraz higiena, przedmioty związane z żywieniem człowieka i dietetyką, jak również język obcy, przedmioty humanistyczne, ekonomia. Jednym z wiodących przedmiotów jest farmakognozja. Tę wiedzę uzupełnia poznanie przepisów prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W kolejnych latach studenci poznają produkcję roślin zielarskich oraz technologię roślinnych substancji bioaktywnych, toksykologię, fitoterapię i zastosowanie roślin leczniczych w kosmetyce oraz organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia prowadzenia działalności. Program przewiduje 4 tygodnie praktyk zawodowych w firmach związanych z kierunkiem studiów. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Biologiczna
 2. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Technologia żywności
 3. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja roślinna; ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo); agrobiznes; leśnictwo
 4. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Ochrona i inżynieria środowiska
 5. Wiedzy Ekologicznej
 6. Chemiczna
 7. Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 8. Wiedzy o Żywności
 9. Statystyczna

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

 1. Indeks dla rolnika