Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie w sporcie - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-ZAS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów zarządzanie w sporcie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 - letnie
Godziny otwarcia sekretariatu Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wz.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Kierunek Zarządzanie w sporcie powstał, by przygotowywać osoby planujące wykorzystywać w biznesie swoją wiedzę, umiejętności czy zainteresowania związane ze sportem. Podczas studiów będziesz miał do czynienia z przedmiotami z zakresu m.in. zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, psychologii, kierowania zespołami, strategii, informatyki, jakości i wielu, wielu innych dziedzin, ale również z wieloma przedmiotami sportowymi. To podejście interdyscyplinarne umożliwi Ci połączenie wiedzy i umiejętności w zakresie biznesu i sportu. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. menedżer sportu
  2. marketing w sporcie

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.