Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne I stopnia (WTiICh)

Szczegóły
Kod SP-TZC_W
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka (WTiICh)
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez wyboru kierunku studiów.

Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków: technologia chemiczna, analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria farmaceutyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów.


Wybierając kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka wstępujesz na ścieżkę edukacyjną, łączącą w sobie aspekty inżynierii żywności i zagadnienia związane z żywieniem człowieka, w tym elementy dietetyki. Kierunek studiów dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych w dynamicznym środowisku branży spożywczej oraz w obszarze zdrowego żywienia. Technolog żywności potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Technolog żywności i żywienia człowieka zna się na: procesach technologicznych, technikach i urządzeniach wykorzystywanych w produkcji żywności, organizacji i kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców i produktów zgodnie z systemami zapewniającymi bezpieczeństwo żywności. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem

Zapisz się pod adresem

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl