Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Komunikacja wizualna - studia stacjonarne I stopnia (licencjat)

Szczegóły
Kod SP-KW
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuk Projektowych
Kierunek studiów komunikacja wizualna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wsp.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Studia na kierunku Komunikacja wizualna przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania związanego z obszarem projektowania graficznego. Podczas procesu studiów poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, obejmując również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek czy malarstwo. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Egzamin praktyczny

Termin oraz szczegóły organizacyjne dotyczące egzaminu dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl
 


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Σ =  [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo HS(pp albo 2pr) albo H(pp albo 2pr) albo WOS(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr) albo B(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo Ch(pp albo 2pr)] + [EP]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu projektanta komunikacji wizualnej. 

Egzamin składa się z przeglądu prac. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument PDF powinien być przygotowany w jednym (scalonym) pliku i zawierać 15 prac, w tym: 6 prac rysunkowych (dowolna technika), w tym minimum 3 prace w formacie min. B2 (martwa natura); 3 prace malarskie (dowolna technika), w tym minimum 1 praca w formacie min. B2 (temat dowolny); 5 prac dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie wybranym kierunkiem (szkice, projekty, fotografie, makiety, modele itp.); 1 praca z zakresu predyspozycji zawodowych, której temat zostanie przedstawiony w komunikacie organizacyjnym dla kandydatów na kierunek komunikacja wizualna. 

Ocena od 0 do 300 punktów.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego przyjmuje się minimum 155 punktów