Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria farmaceutyczna - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-IF7_W
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów inżynieria farmaceutyczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

NOWA FORMUŁA REKRUTACJI!
Od roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kandydaci na studia stacjonarne rekrutują się na Wydział bez wyboru kierunku studiów.

Przyjęcie na studia stacjonarne odbywa się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, a wyboru spośród czterech oferowanych kierunków: technologia chemiczna, analityka chemiczna i spożywcza, inżynieria farmaceutyczna, technologia żywności i żywienie człowieka, dokonasz w trakcie drugiego semestru pierwszego roku studiów.


Inżynieria farmaceutyczna  jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Absolwenci świetnie odnajdą się na rynku pracy w różnych branżach przemysłu, szczególnie farmaceutycznego oraz kosmetycznego, a także pokrewnych. Kształcimy specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii i inżynierii farmaceutycznej,  projektowania i kontroli procesów technologicznych. Absolwenci kierunku są wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu oceny jakości substancji oraz produktów leczniczych i kosmetycznych a także aspektów związanych z farmakologią i toksykologią produktów, co jest szczególnie istotne w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem

Zapisz się pod adresem

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl