Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Energetyka - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-EN
Jednostka organizacyjna Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek studiów energetyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtie.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej energetyce (zmiana struktury wytwarzania energii, efektywność energetyczna, kogeneracja, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, zastosowania systemów komputerowych i mikroprocesorowych w energetyce, modernizacja urządzeń przesyłowych). Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalność

eksploatacja systemów energetycznych

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce (poprzednio: Wiedzy Technicznej)
 2. Informatyczna
 3. Matematyczna
 4. Fizyczna
 5. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 6. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej- Euroelektra
 7. Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej - Elektromechatron
 8. Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej - Euroelektra
 9. Liderów Telekomunikacji i Informatyki - Polteleinfo
 10. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 11. Statystyczna