Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-AK
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Kierunek studiów architektura krajobrazu
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wrib.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Zaczniemy od biologii, ekologii, matematyki, geometrii wykreślnej, historii sztuki, rysunku i rzeźby, przedmiotów humanistycznych. Następnie dojdą kolejne przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z fizjografii, geodezji i kartografii, gleboznawstwa, szaty roślinnej i fauny, dendrologii i roślin ozdobnych, sztuki ogrodowej, grafiki inżynierskiej, waloryzacji krajobrazu, projektowania obiektów architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa małej architektury, dokumentacji budowlanej, urządzania i pielęgnowania oraz rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

  1. Biologiczna
  2. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Architektura krajobrazu
  3. Wiedzy Ekologicznej
  4. Geograficzna
  5. Ochrony Środowiska
  6. Statystyczna

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

  1. Indeks dla rolnika