Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Automatyka i elektronika - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-AIE
Jednostka organizacyjna Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek studiów automatyka i elektronika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtie.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 15.07.2024 12:00)

Opis

Studia na kierunku Automatyka i Elektronika pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych, rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych, zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych oraz weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalność

automatyka i elektronika przemysłowa

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F)  obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)]

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Elektroenergetyce (poprzednio: Wiedzy Technicznej)
 2. Informatyczna
 3. Matematyczna
 4. Fizyczna
 5. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 6. Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Euroelektra
 7. Wiedzy Elektronicznej i Mechatronicznej - Elektromechatron
 8. Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej - Euroelektra
 9. Liderów Telekomunikacji i Informatyki - Polteleinfo
 10. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 11. Statystyczna

2. Laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wskazanych poniżej przyznaje się dodatkowo 200 punktów i dolicza do sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym:

 1. Zawody Robotów miniSumo