• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne I stopnia (WTiICh)

Szczegóły
Kod SP-TZC
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka (WTiICh)
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 13.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Profil praktyczny studiów da Ci szansę poznania aspektów zawodu technologa żywności. 3,5-letni okres kształcenia uwzględnia 12-tygodniową praktykę w zakładach przetwórstwa żywności, laboratoriach kontroli jakości (np. PIH, SANEPID, itp.), w zakładach zbiorowego żywienia. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalność

 1. inżynieria żywności
 2. żywienie człowieka z elementami dietetyki

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:


Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Biologiczna
 2. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Technologia żywności
 3. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Gastronomia
 4. Chemiczna
 5. Fizyczna
 6. Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 7. Wiedzy o Żywności
 8. Statystyczna

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

 1. Indeks dla rolnika

3. Laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wskazanych poniżej przyznaje się dodatkowo 200 punktów i dolicza do sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym:

 1. Polska Edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest Young Scientists)