• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria farmaceutyczna - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-IF
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kierunek studiów inżynieria farmaceutyczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 - lata
Adres komisji rekrutacyjnej Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wtiich.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Inżynieria farmaceutyczna to wyjątkowy program przygotowujący studentów do pracy w każdym obszarze branży farmaceutycznej, kosmetycznej, a także pokrewnych. W programie znajdują się treści dotyczące projektowania technologicznego, kontroli procesów przemysłowych, zarządzania jakością, wiedzy o składnikach leków i o lekach, projektowania leków, projektowania suplementów diety, elementów dietoterapii i bromatologii, zarządzania operacyjnego, zasobami ludzkimi, komunikacji w praktyce zawodowej, sprzedaży czy uregulowań prawnych. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

 1. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 2. Matematyczna
 3. Fizyczna
 4. Statystyczna
 5. Ochrony Środowiska
 6. Biologiczna
 7. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Technologia żywności
 8. Chemiczna
 9. Wiedzy Technicznej
 10. Informatyczna
 11. Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 12. Wiedzy o Żywności
 13. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Ochrona i inżynieria środowiska

2. Laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wskazanych poniżej przyznaje się dodatkowo 200 punktów i dolicza do sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym:

 1. Polska Edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest Young Scientists)