• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-IBI
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Kierunek studiów inżynieria biomedyczna (studia wspólne)
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 13.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW http://wim.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:01 – 18.07.2022 12:00)

Opis

Zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria biomedyczna, a więc matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, języków programowania, grafiki komputerowej, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego, technik obrazowania medycznego, elektronicznej aparatury medycznej, propedeutyki nauk medycznych, anatomii i fizjologii, biomateriałów, biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów oraz prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej. Studia realizowane wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej PBŚ i Wydział Lekarski CM UMK, kończące się jednym dyplomem dwóch Uniwersytetów. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. techniczny doradca medyczny
  2. teleinformatyka medyczna

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

Σ =  [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 2F(pp albo  2pr) albo 2Ch(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

  1. Biologiczna
  2. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  3. Matematyczna
  4. Fizyczna
  5. Statystyczna