• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Agrotronika - studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod SP-AGR
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Kierunek studiów agrotronika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 13.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wrib.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów I stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (06.06.2022 00:01 – 18.07.2022 12:00)

Opis

Agrotronika jako kierunek studiów łączy dyscypliny naukowe związane z produkcją roślinną i zwierzęcą (Rolnictwo i ogrodnictwo; Zootechnika i rybactwo) z Inżynierią mechaniczną oraz Automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Wydaje się to zbyt trudne? Wcale tak nie jest, przekonaj się o tym sam.  Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl
 


Zasady klasyfikacji

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 1,5Ch(pp albo 2pr) albo F(pp albo 2pr) albo G(pp albo 2pr)]

Ulgi w postępowaniu klasyfikacyjnym

1. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego:

  1. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Mechanizacja rolnictwa
  2. Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja roślinna; ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo); agrobiznes; leśnictwo
  3. Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  4. Wiedzy Technicznej

2. Z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego przyjmuje się laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich:

  1. Indeks dla rolnika

3. Laureatom konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wskazanych poniżej przyznaje się dodatkowo 200 punktów i dolicza do sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym:

  1. Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca, fundacja Schumana i SGGW