Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura wnętrz - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-AW
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuk Projektowych
Kierunek studiów architektura wnętrz
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wsp.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce procedury kwalifikacyjnej

Termin nadsyłania prac: 11.09-20.09.2024 r (do godz. 12.00)

Rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów z grupy "b") odbędzie się w dniu 23.09.2024r. w Bydgoszczy, przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. I sala I043, godz. 9.00

Szczegóły procedury kwalifikacyjnej dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura  wnętrz  mogą ubiegać się kandydaci - absolwenci:
a) kierunku obieralnego (architektura wnętrz) oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, wzornictwo oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscypliny naukowej oraz dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
b) pozostałych kierunków studiów.

Dla kandydatów pozostałych kierunków studiów (lit. b) obowiązuje procedura kwalifikacyjna celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Procedura składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy procedury kwalifikacyjnej – przegląd prac. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument PDF powinien być przygotowany w jednym (scalonym) pliku i zawierać 12 prac, w tym: 6 prac artystycznych (np. malarstwo, rysunek, fotografia, moodboard); 6 prac projektowych lub koncepcyjnych wskazujących na zainteresowanie kierunkiem – dowolna ilość wizualizacji pojedynczego projektu.

Etap drugi procedury kwalifikacyjnej – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem określenia swoich zainteresowań i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej (ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.