Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-GGN
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów geodezja i gospodarka nieruchomościami
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wbaiis.pbs.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Program studiów obejmuje interdyscyplinarne kształcenie Studentów w szeroko rozumianej geodezji, gospodarce nieruchomościami oraz inżynierii lądowej, tak aby Studenci mogli nabyć wiedzę i umiejętności kreowania twórczych działań, w ścisłym związku z nauką, aktualnym rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. geomatyka
  2. gospodarka nieruchomościami

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 3000 zł za semestr.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

  1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek geodezja i gospodarka nieruchomościami mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego (geodezja i gospodarka nieruchomościami) oraz absolwenci kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja i kartografia, geomatyka, geoinformatyka, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, inżynieria środowiska, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie procesami inwestycyjnymi. O przyjęciu na studia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera w ramach ustalonego limitu przyjęć.
  2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i  z toku studiów I stopnia.
  3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.