Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod ND-B
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów budownictwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 1,5 - roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wbaiis.pbs.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:01 – 20.09.2024 12:00)

Opis

Studia na kierunku Budownictwo na poziomie magisterskim to droga do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te przygotują absolwentów do podjęcia wyzwań badawczych oraz do zajmowania samodzielnych lub kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. budownictwo niskoenergetyczne
  2. konstrukcje budowlane i inżynierskie
  3. drogi, ulice i lotniska
  4. mosty

Czesne

Wysokość opłat za kształcenie na studiach (czesne) wynosi 2800 zł za semestr.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1.    Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. 
2.    Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
3.    W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
4.    Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.