• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wzornictwo - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-WZ
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuk Projektowych
Kierunek studiów wzornictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 -letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 88 20 (pn. – pt. 9.00 – 15.00), e-mail: rekrutacja@pbs.edu.pl
Adres WWW https://wsp.pbs.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.02.2024 00:01 – 21.02.2024 12:00)

Opis

Realizując program dydaktyczny studiów II stopnia na kierunku Wzornictwo, przygotowujemy studenta do pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i forma procedury kwalifikacyjnej

Szczegółowe informacje odnośnie procedury (2 etapy) dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej udziela pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Pytania prosimy kierować na adres: cis@pbs.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu, architektura wnętrz oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;

b) kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do  procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Dla kandydatów pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) obowiązuje procedura kwalifikacyjna, która jest sprawdzianem predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku wzornictwo. Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy procedury kwalifikacyjnej – kandydaci drogą mailową  wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF. Dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką, wskazujących na zainteresowania kandydata kierunkiem wzornictwo.

Etap drugi procedury kwalifikacyjnej – kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się i określenia swoich zainteresowań i oczekiwań związanych z wybranym kierunkiem studiów. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej (suma za dwa etapy) przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie..