• log in
  • create an account

Recruitment for postgraduate studies - Diagnozowanie stanu upraw rolnych

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Recruitment for postgraduate studies

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
2 Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
3 Gospodarka odpadami from: 11.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 30.09.2022 00:00
to: 24.10.2022 23:59
from: 27.10.2022 00:00
to: 28.10.2022 13:00
from: 23.11.2022 11:45
to: 25.11.2022 13:00
4 Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 24.10.2022 23:59
5 Menedżer logistyki z elementami BHP i prawa pracy from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 26.10.2022 23:59
from: 24.11.2022 14:20
to: 24.11.2022 20:00
from: 12.01.2023 18:00
to: 13.01.2023 10:00
6 Postgraduate studies from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 17.10.2022 23:59
from: 14.11.2022 17:00
to: 14.11.2022 18:59
from: 17.11.2022 08:00
to: 17.11.2022 10:00
7 Postgraduate studies from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 25.02.2023 23:59
from: 13.03.2023 08:00
to: 13.03.2023 23:59
8 Postgraduate studies from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 21.10.2022 23:59
9 Postgraduate studies from: 01.08.2022 00:00
to: 17.08.2022 10:25
10 Przywództwo w sporcie from: 11.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
11 Psychologia zwierząt towarzyszących from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
from: 27.09.2022 00:00
to: 24.10.2022 23:59
from: 28.10.2022 00:00
to: 03.11.2022 14:00
from: 21.11.2022 17:00
to: 21.11.2022 20:00
12 Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
13 Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
14 Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
15 Zarządzanie w turystyce from: 01.07.2022 00:00
to: 26.09.2022 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 25, 50, 100, 150, 200