• log in
  • create an account

Recruitment for postgraduate studies - Diagnozowanie stanu upraw rolnych

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Szanowni Państwo, w celu dopełnienia procedury zapisu na studia podyplomowe, uprzejmie proszę o dostarczenie lub przesłanie drogą pocztową następujących dokumentów:

- ankieta osobowa – możliwość wygenerowania z systemu IRK i wydrukowania, ankieta powinna być opatrzona podpisem

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów – co najmniej pierwszego stopnia/na poziomie 6 PRK

Dokumenty należy dostarczyć do właściwego sekretariatu lub przesłać drogą pocztową na adres wskazany w systemie IRK jako: Adres komisji rekrutacyjnej, z dopiskiem „studia podyplomowe”

Dokładny adres dla każdego kierunku został podany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_NPD_22-23_Z/ w tabeli „Szczegóły” w pozycji: Adres komisji rekrutacyjnej.
Dokumenty nalezy złożyć do 26 września włącznie.