• log in
  • create an account

Recruitment for postgraduate studies - Diagnozowanie stanu upraw rolnych

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Szanowni Państwo, w celu dopełnienia procedury zapisu na studia podyplomowe, uprzejmie proszę o dostarczenie lub przesłanie drogą pocztową następujących dokumentów:

- ankieta osobowa – możliwość wygenerowania z systemu IRK i wydrukowania, ankieta powinna być opatrzona podpisem

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów – co najmniej pierwszego stopnia/na poziomie 6 PRK

Dokumenty należy dostarczyć do właściwego sekretariatu lub przesłać drogą pocztową na adres wskazany w systemie IRK jako: Adres komisji rekrutacyjnej, z dopiskiem „studia podyplomowe”

Dokładny adres dla każdego kierunku został podany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_NPD_22-23_Z/ w tabeli „Szczegóły” w pozycji: Adres komisji rekrutacyjnej.
Dokumenty nalezy złożyć do 26 września włącznie. 

Dane kontaktowe

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych kierunków, zasad przyjęć, metody zaliczenia, itp., należy skontaktować się z Kierownikiem/Opiekunem lub Sekretariatem kierunku:


BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
dr inż. Damian Iwanowicz, Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. F, p. 213, tel.: 52 340 86 21 (poniedziałek 9:00-17:00), email: damian.iwanowicz@pbs.edu.pl 

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I PASYWNE
dr inż. Paula Szczepaniak, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek C (dawny 2.4), pok. 100 – 106, tel. 52 340 81 05, 52 340 86 79, email: paula.szczepaniak@pbs.edu.pl

DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN
Sekretariat studiów: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, tel. 52 374 93 72, email: 
malgorzata.jeske@pbs.edu.pl

DIAGNOZOWANIE STANU UPRAW ROLNYCH
Sekretariat studiów: K
atedra Biologii i Ochrony Roślin, 85-796 Bydgoszcz - Fordon, Al. prof. S. Kaliskiego 7, blok. I, 1 piętro, pok.106, tel.52 374-94-14, e-mail: dsur@pbs.edu.pl

GORZELNICTWO
Sekretariat studiów: 
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 bud. I, pokój I017A, tel. 52 374 93 88, 52 374 93 45, 52 374 93 66

GOSPODARKA ODPADAMI
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: 
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
ul. Seminaryjna 3 85-326 Bydgoszcz, tel. 52 374 90 03, 
e-mail: sylwia.kolodziejczyk@pbs.edu.pl

LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek F, pokój F222, tel. 52 340 84 11, email: magdalena.dobiszewska@pbs.edu.pl

MENEDŻER LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BHP I PRAWA PRACY
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

PRZYWÓDZTWO W SPORCIE
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
Sekretariat studiów: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,ul. Mazowiecka 28 85-084 Bydgoszcz, tel. kom. 885 109 898, e-mail: sekretariatpzt@pbs.edu.pl

TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
Kierownik studiów: 
ul. Seminaryjna 3-5, pokój nr 18 parter, 85-326 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-37, email: slawomir.zak@pbs.edu.pl

ZARZADZANIE INNOWACJĄ W STRATEGII BIZNESOWEJ
Sekretariat studiów: 
ul. Fordońska 430 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 340 80 59, email: dorota.stosik@pbs.edu.pl

ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH
Sekretariat studiów: 
Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6, bud. B, pokój nr 3 (Dziekanat), tel. 52 374 95 63, email: tomasz.stosik@pbs.edu.pl

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Sekretariat studiów: Wydział Zarządzania, ul. Forodońska 430, 85-790 Bydgoszcz, pok. 205, tel. 52 340 80 59, email: dorota.stosik@pbs.edu.pl lub anna.jakubczak@pbs.edupl

OPŁATY

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Opłatę za studia należy uiścić tylko po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na dany kierunek.