• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe - Diagnozowanie stanu upraw rolnych

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Szanowni Państwo, w celu dopełnienia procedury zapisu na studia podyplomowe, uprzejmie proszę o dostarczenie lub przesłanie drogą pocztową następujących dokumentów:

- ankieta osobowa – możliwość wygenerowania z systemu IRK i wydrukowania, ankieta powinna być opatrzona podpisem

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów – co najmniej pierwszego stopnia/na poziomie 6 PRK

Dokumenty należy dostarczyć do właściwego sekretariatu lub przesłać drogą pocztową na adres wskazany w systemie IRK jako: Adres komisji rekrutacyjnej, z dopiskiem „studia podyplomowe”

Dokładny adres dla każdego kierunku został podany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_NPD_22-23_Z/ w tabeli „Szczegóły” w pozycji: Adres komisji rekrutacyjnej.
Dokumenty nalezy złożyć do 26 września włącznie. 

Dane kontaktowe

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych kierunków, zasad przyjęć, metody zaliczenia, itp., należy skontaktować się z Kierownikiem/Opiekunem lub Sekretariatem kierunku:


BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
dr inż. Damian Iwanowicz, Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki, Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. F, p. 213, tel.: 52 340 86 21 (poniedziałek 9:00-17:00), email: damian.iwanowicz@pbs.edu.pl 

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE I PASYWNE
dr inż. Paula Szczepaniak, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek C (dawny 2.4), pok. 100 – 106, tel. 52 340 81 05, 52 340 86 79, email: paula.szczepaniak@pbs.edu.pl

DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN
Sekretariat studiów: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, tel. 52 374 93 72, email: 
malgorzata.jeske@pbs.edu.pl

DIAGNOZOWANIE STANU UPRAW ROLNYCH
Sekretariat studiów: K
atedra Biologii i Ochrony Roślin, 85-796 Bydgoszcz - Fordon, Al. prof. S. Kaliskiego 7, blok. I, 1 piętro, pok.106, tel.52 374-94-14, e-mail: dsur@pbs.edu.pl

GORZELNICTWO
Sekretariat studiów: 
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 bud. I, pokój I017A, tel. 52 374 93 88, 52 374 93 45, 52 374 93 66

GOSPODARKA ODPADAMI
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: 
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
ul. Seminaryjna 3 85-326 Bydgoszcz, tel. 52 374 90 03, 
e-mail: sylwia.kolodziejczyk@pbs.edu.pl

LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek F, pokój F222, tel. 52 340 84 11, email: magdalena.dobiszewska@pbs.edu.pl

MENEDŻER LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BHP I PRAWA PRACY
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

PRZYWÓDZTWO W SPORCIE
Sekretariat studiów: Biuro ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego: Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Budynek RCI, pokój C2, tel. 52 374 92 78, email: podyplomowe@pbs.edu.pl

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
Sekretariat studiów: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,ul. Mazowiecka 28 85-084 Bydgoszcz, tel. kom. 885 109 898, e-mail: sekretariatpzt@pbs.edu.pl

TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
Kierownik studiów: 
ul. Seminaryjna 3-5, pokój nr 18 parter, 85-326 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-37, email: slawomir.zak@pbs.edu.pl

ZARZADZANIE INNOWACJĄ W STRATEGII BIZNESOWEJ
Sekretariat studiów: 
ul. Fordońska 430 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 340 80 59, email: dorota.stosik@pbs.edu.pl

ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH
Sekretariat studiów: 
Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6, bud. B, pokój nr 3 (Dziekanat), tel. 52 374 95 63, email: tomasz.stosik@pbs.edu.pl

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Sekretariat studiów: Wydział Zarządzania, ul. Forodońska 430, 85-790 Bydgoszcz, pok. 205, tel. 52 340 80 59, email: dorota.stosik@pbs.edu.pl lub anna.jakubczak@pbs.edupl

OPŁATY

| Rekrutacja Studia Podyplomowe

Opłatę za studia należy uiścić tylko po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na dany kierunek.